Milyen járműveket vezethetek vele?

„A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel minden motorkerékpár vezetésére jogosult vagy.

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • Betöltött 23,5 életév
 • Orvosi vizsgálat (Eü I. cs.)
 • Minimum alapfokú iskolai végzettség megléte, melyet az említett vagy magasabb iskolai végzettséget tanúsító okmánnyal kell igazolni

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • 23 és 3/4 életév betöltése az elméleti vizsgához
 • 24 életév betöltése a gyakorlati vizsgához
 • tandíj és a vizsgadíj befizetése
 • az előírt óraszám és menettávolság teljesítése
 • tanfolyam elvégzése

A tanfolyam tantárgyai és kötelezően előírt óraszámai és kötelező menettávolság

Elméleti tantárgyak és óraszámok
Alapismeretek: 22 óra (Közlekedési ismeretek 16 óra, Járművezetés elmélete 4 óra, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra) Az elméleti órák időtartama 45 perc.
Az autósiskola e-learning képzés keretében is biztosítja az elméleti oktatást.

Gyakorlati foglalkozások, óraszámok, menettávolság
Kötelező menettávolság: 390km
Az előírt kötelező óraszám: 26 óra + 1 vizsgaóra, melyet az alábbiak szerint kell teljesíteni:

 • Alapoktatás
 • Főoktatás (forgalom)
 • Városi vezetés
 • Országúti vezetés
 • Forgalmi vizsga
 • 10 óra
 • 16 óra (ebből)
 • 11 óra
 • 5 óra
 • 1 óra (vizsgakiállás)

A gyakorlati oktatás a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg. A gyakorlati órák időpontját a szakoktatóval lehet egyeztetni. A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatásban egy nap maximum 2 óra vezetés lehetséges, főoktatásban egy nap maximum 2×2 óra, közte minimum 1 óra szünettel. A kötelező 390 km levezetése és a kötelező gyakorlati óraszámú oktatás teljesítését követően, valamint sikertelen forgalmi vizsga esetén a gyakorlati oktató tehet javaslatot további szükséges gyakorlati órákra. A forgalmi vizsga időtartama 50 perc, ebből kb. 40 perc folyamatos vezetés. A megadott időtartam magában foglalja a vizsgabiztosoknak a vizsga menetéről, valamint a vizsga értékeléséről szóló tájékoztatását. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező.

 

Tanfolyam elvégzése motoros előélettel

Elmélet:

 • Alapismeretek: 22 óra (“A2” alkategóriával): (Közlekedési ismeretek: A járművezetés elmélete, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek)

Gyakorlat:

A2 megszerzését követő 2 éven belül:

 • Alapoktatás: 4 óra, főoktatás: 8 óra,(városi vezetés: 4 óra, országúti vezetés: 4 óra).

A2 megszerzését követő 2 éven túl:

 • Alapoktatás: 2 óra, Főoktatás: 6 óra,(városi vezetés: 4 óra, országúti vezetés: 2 óra).

Vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsájtható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte; betöltötte a 20. életévét, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott (amennyiben elméleti vizsgára kötelezett), legalább 2 éve “A2” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és betöltötte a 20. életévét továbbá a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek, valamint a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.

Fizetési módok

5/5 - (156 szavazat)